Jdi na obsah Jdi na menu
 


Iné modlitby za oslobodenie ...

16. 8. 2007

Iné modlitby za oslobodenie ...

Väčšina týchto modlitieb pochádza z obradov Veľkého exorcizmu. Tieto modlitby sa môžu modliť všetci. Avšak odporúčajú sa predovšetkým tým, ktorí sú sužovaní diablom, alebo prežívajú veľké pokušenia.

 

Bože, zmiluj sa nado mnou, tvojim služobníkom (tvojou služobnicou), ktorý (á) sa z dôvodu nadmerného pokúšania stal (a) akoby vyhodenou nádobou. Vytrhni má z rúk mojich nepriateľov. Príď a nájdi mňa strateného (stratenú), urob má nanovo svojim vlastníctvom a nikdy ma neopusť, aby som sa vo všetkom mohol (a) podobať Tebe, lebo si ma svojou veľkou silou vykúpil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Všemohúci Bože, Ty opusteným umožňuješ, prebývať v dome a navraciaš šťastie tým, ktorý utrpeli porážku. Pozri na moje trápenie i príď mi na pomoc. Premôž ničomného vraha, aby som oslobodený (á) od jeho dotieravosti získal (a) pokoj slobodu. Aby som Ti mohol (a) slúžiť v pokoji i vyznávať, že Tvoje diela, cez ktoré navraciaš silu svojmu ľudu, sú hodné obdivu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudí, ty si stvoril človeka na svoj obraz i milosťou krstu si obnovil jeho dôstojnosť. Pozri na mňa, tvojho služobníka (tvoju služobnicu) a vypočuj moje prosby. Prosím Ťa, daj nech moje srdce naplní svetlo Tvojej slávy. Oddiaľ odo mňa všetok útlak, strach i hrôzu, aby som Ťa v pokoji ducha spolu s mojimi bratmi i sestrami mohol (a) velebiť v Tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Bože, zdroj všetkého milosrdenstva i dobroty, Ty si chcel, aby Tvoj Syn trpel za nás na Kríži a oslobodil nás od útlaku vraha. Prosím Ťa, pozri na moje trápenie i bôľ. V krste si ma obdaroval novým životom, preto oddiaľ odo mňa útoky zlého ducha i naplní má milosťou svojho požehnania. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Bože, Ty si ma milosťou prijatia učinil dieťaťom svetla. Prosím daj, aby som sa neutopil v satanských temnotách, ale vždy zotrvával vo svetle slobody, ktorú som dostal od Teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, jedinému Bohu česť i chvála. Oslavujme Otca i Syna s Duchom Svätým, chváľme a vyvyšujme ho na veky. Teba vzývame, Teba oslavujeme, Teba zvelebujeme Najsvätejšia Trojica. Ty si naša nádej, naša záchrana, naša chvála, Najsvätejšia Trojica. Osloboď ma, zachráň ma, daruj mi život, Najsvätejšia Trojica. Svätý, Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je, i ktorý príde. Tebe patrí česť i vláda, Najsvätejšia Trojica. Tebe patrí sláva i moc na veky vekov. Tebe patrí sláva, Tebe patrí zvelebovanie, Tebe patrí vďaky vzdávanie na veky vekov, Najsvätejšia Trojica. Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Amen.

 

Ježišu Vykupiteľ, Pán môj a Boh môj, Ty si ma skrze obetu kríža vykúpil i zvíťazil si nad vládou satana. Prosím Ťa, osloboď ma od všetkej diabolskej prítomnosti i od všetkého vplyvu satana. Prosím Ťa o to v Tvojom mene. Prosím Ťa o to pre Tvoje rany. Prosím Ťa o to pre Tvoju krv. Prosím Ťa o to pre Tvoj kríž. Prosím Ťa o to na príhovor Nepoškvrnenej a Bolestnej Panny Márie. Krv i voda, ktoré vytekajú z Tvojho boku, nechna mne spočinú, aby ma očistili, oslobodili a uzdravili. Amen.

 

Pane Ježišu, ak pôsobí na mňa, moju dušu, moje telo, moju prácu, moju rodinu zlo, daj aby som sa skrze Tvoju moc, Tvoje milosrdenstvo, Tvoju vôľu, mohol v tejto chvíli vrátiť do plnosti lásky, plného zdravia i dokonalej jednoty s vôľou Najsvätejšej Trojice. Prosím Ťa o to, Ježišu Kriste, skrze Tvoje zásluhy, skrze Tvoju drahocennú krv vyliatu na kríži, skrze bolesť Panny a Matky Márie i na príhovor svätého Jozefa. Na chválu Najsvätejšej Trojice. Amen.

 

Kriste Spasiteľ, ty si zachránil Petra na mori, osloboď ma mocou Kríža a zmiluj sa nado mnou. Bože náš, osloboď ma skrze znamenie Kríža od mojich nepriateľov. Kriste Vykupiteľ, ty si zomrel a premohol našu smrť, vstal si z mŕtvych a navrátil si nám život, osloboď ma skrze tvoj Kríž. Pane, tvoj Kríž si uctievame, tvoje slávne utrpenie si pripomíname, zmiluj sa nad nami, Ty, ktorý si trpel pre nás. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim Krížom vykúpil svet. Zvelebujeme Tvoj Kríž Pane Ježišu, oslavujeme Tvoje zmŕtvychvstanie, lebo skrze drevo Kríža prišla radosť pre celý svet. Amen.

 

V mene Ježiša Krista zriekam sa Zlého a jeho pôsobenia na mňa, zriekam sa každého prekliatia, zlého želania, závisti a nenávisti, ohovárania a osočovania namierených proti mne a mojej rodine. Vyznávam, že Ty, Pane Ježišu Kriste, si mojim jediným Pánom a Spasiteľom. Tebe patrí môj život i všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam svoju budúcnosť a prosím o Tvoje požehnanie. Amen.

 

Ježišu, Syn Boha živého,                  zmiluj sa nado mnou.

Ježišu, odblesk Otca,

Ježišu večná múdrosť,

Ježišu, žiara svetla večného,

Ježišu, slovo života,

Ježišu, Syn Márie Panny,

Ježišu, Boh i človek,

Ježišu, najvyšší kňaz,

Ježišu, zvestovateľ Božieho kráľovstva,

Ježišu, Cesta, Pravda i Život,

Ježišu, Chlieb života,

Ježišu, pravý vinič,

Ježišu, brat chudobných,

Ježišu, priateľ hriešnikov,

Ježišu, Lekár duše i tela,

Ježišu, osloboditeľ utláčaných,

Ježišu, potešiteľ opustených,

Ježišu, ktorý si prišiel na tento svet,

Ježišu, ktorý si oslobodzoval sužovaných diablom,

Ježišu, ktorý si visel na kríži,

Ježišu, ktorý si za nás zomrel,

Ježišu, ktorý si odpočíval v hrobe,

Ježišu, ktorý si zostúpil do k zosnulým,

Ježišu, ktorý si vstal z mŕtvych,

Ježišu, ktorý si vystúpil do neba,

Ježišu, ktorý si zoslal Ducha Svätého na apoštolov,

Ježišu, ktorý sedíš po pravici Otca,

Ježišu, ktorý prídeš súdiť živých i mŕtvych,

Skrze vtelenie tvoje,                                             osloboď ma, Pane.

Skrze narodenie tvoje,

Skrze krst a svätý pôst tvoj,

Skrze kríž a utrpenie tvoje,

Skrze smrť a pochovanie tvoje,

Skrze sväté zmŕtvychvstanie tvoje,

Skrze slávne nanebovstúpenie tvoje,

Skrze zoslanie Ducha Svätého,

Skrze slávny príchod tvoj,

 

Vznešená Kráľovná neba i Pani anjelov, Ty si obdŕžala od Boha moc i poslanie rozdrviť hlavu satana. Preto pokorne prosíme, zošli nebeské zástupy, aby na Tvoj rozkaz vyhnali zlých duchov, všade proti ním bojovali, potlačili ich opovážlivosť a zvrhli do pekelnej priepasti. Amen.

 

Svätý Michal Archanjel, slávne knieža nebeského vojska, chráň nás v boji proti silám temnosti a ich duchovnej zlosti. Sme stvorení Bohom i vykúpení spod tyranie démona skrze krv Jeho Syna Ježiša Krista, príď nám na pomoc. V Tebe, Svätý Michal, má Cirkev svojho Strážcu i Ochrancu. Tebe Pán zveril duše, ktoré jedného dňa zaujmú nebeské kráľovstvo, preto pros Boha Pokoja, aby porazil satana pod našimi nohami, aby nás nemohol zotročiť, ani Cirkvi spôsobovať zlo. Spolu s Tvojimi modlitbami prednes Bohu aj naše modlitby, aby zoslal na nás svoje milosrdenstvo. Zviaž satana i zvrhni ho do pekiel, odkiaľ už nebude môcť zvádzať duše. Amen.

 

Svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji a pomáhaj nám v zápase s úkladným nepriateľom našej spásy, satanom. Slávne knieža nebeského vojska, Božou mocou zvrhni ho do večnej priepasti i s jeho anjelmi, zlými duchmi, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

POTESIL SI , nezaspi, bdej nadalej

(Igor mgr, 30. 11. 2010 16:23)

pozri si tiez katolicku stranku s komentarmi od este Ratyingera pre Vasulu Ryden, Pán k nej hovori pisanim jej rukou. Posolstva (aj v češtine, mam aj v ebook forme aj pre mobil, daju sa vypýtat od slovenských katolikov z Trnavy, kontaakt cez ceských.Tie su pre dnesne casy, a chytia za srdce. www.tlig.cz skratka = True Life in God. Alebo pridaj sam do kometara mail a poslem Ti.web nemam.

pekne

(zuza, 11. 10. 2010 18:06)

pekné ujde to ja som veriaca podľa mňa super a mimochodom šumní chalan

LUDIA ZOBUDTE SA.....

(Marian, 5. 2. 2009 1:33)

V prvom rade....skuste vyuzivat to co mate...oci....usi...mysel..atd. A potom hladajte to co Vam chyba....Tazko bude pocut pravdu komu ju budete hovorit ked on sa nenaucil pocuvat......

S Panom Bohom......

odpoved prePozor na podvodníkov

(ANJEL NADEJE, 18. 1. 2009 15:31)

ahojcek vsetkym ktori veria v Boha a nie knazou, lebo knazy neuverili v Jezisa.. a co sa tyka kto je podvodnik a kto nieje nechajm na Boziu spravodlivost. Kazdy kto miluje BOHA so srdca nemoze cinit proti nemu... Jezis nikoho neodzudzoval, lebo to sa podoba, knazom Farizeom .Nech si k Bohu kazdy hlada cestu taku aku zvladne. Kto poukazuje na druhych neni v Laske BOZEJ lenze BOH miluje aj VRAHOV ak priznaju svoje hriechy... PAmatate na kriz kto bol vedla Krista ukrizovany???? Jezis nepovedalpozor to je vrah a zlodej,podvodnik ale povedal odpustam ti.
Vsetkym pokoj v srdci a lasku BOZIU... PRESTANTE odzudzovat jeden druheho. BOH sa o nas vsetkych postara AMEN

odpoved prePozor na podvodníkov

(ANJEL NADEJE, 18. 1. 2009 15:30)

ahojcek vsetkym ktori veria v Boha a nie knazou, lebo knazy neuverili v Jezisa.. a co sa tyka kto je podvodnik a kto nieje nechajm na Boziu spravodlivost. Kazdy kto miluje BOHA so srdca nemoze cinit proti nemu... Jezis nikoho neodzudzoval, lebo to sa podoba, knazom Farizeom .Nech si k Bohu kazdy hlada cestu taku aku zvladne. Kto poukazuje na druhych neni v Laske BOZEJ lenze BOH miluje aj VRAHOV ak priznaju svoje hriechy... PAmatate na kriz kto bol vedla Krista ukrizovany???? Jezis nepovedalpozor to je vrah a zlodej,podvodnik ale povedal odpustam ti.
Vsetkym pokoj v srdci a lasku BOZIU... PRESTANTE odzudzovat jeden druheho. BOH sa o nas vsetkych postara AMEN

Zaujímalo by ma ...

(Radovan, 30. 7. 2008 12:13)

Veru, zaujímalo by ma, odkiaľ sa tieto modlitby vzali. Autro síce uvádza, že sú z Rímskaho rituálu, ale, je ťažké, zohnať ho, pretože Cirkev si ho veľmi stráži. Takže? Odkiaľ boli získané a ako?

bleeeee

(♪Thirteenka♫, 1. 7. 2008 9:27)

máš to tu pěkně hnusný asi budu vykládat o nějakym bohu

Pozor na podvodníkov

(Peter, 2. 1. 2008 23:20)

Reagujem na predchádzajúci komentár. Hoci má Martin Wszolek v nadpiss exorcista, podľa toho, čo píše na svojej stránke, je to človek praktizujúci okutizmus a s kresťanstvom a Ježišom Kristom asi nemá nič spoločné.

EXORCISTA

(MARTIN, 17. 12. 2007 22:35)

EXORCISTA:slabá vůle,přecitlivělost,vnitřní neklid,nespavost,noční můry,strach,náladovost,nenávist,psychické týrání,pocity pálení,
lupénka,alergie,zmatek,zácpa,uhranutí,podivné nehody,smůla v životě. MARTIN WSZOLEK http://mysteria.unas.cz mob:732 246 135