Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litánie k Pátrovi Piovi

15. 8. 2007

Litánie k Pátrovi Piovi


 

Pane, zmiluj sa nad nami.

 

Kriste, zmiluj sa nad nami.

 

Pane, zmiluj sa na d nami.

 

Kriste, uslyš nás.

 

Kriste, vyslyš nás.

Otče, z nebies Bože , zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý Bože, ...

Svätá Trojica, jeden Bože, ...

Páter Pius, oroduj za nás.

Otče Pius, ...

Následovník Kristov, ...

Mučeník Kristov, ...

Milovník Kristov, ...

Bojovník Kristov, ...

Sluha Boží, ...

Príklad rehoľníkov, ...

Príklad trpiacich, ...

Príklad ochoty a dobroty, ...

Útočište hriešnikov, ...

Pomocník biednych, ...

Ochránca chudobných, ...

Uzdravenie nemocných, ...

Pomocník bezradných, ...

Učiteľ nevedomých, ...

Zachránca hriešnych, ...

Svätec, náš učník, zástupca Kristov, ...

Dobrodinca a tešiteľ kresťanov, ...

Záchranca duší v očistci, ...

Mariánsky ctiteľ, ...

Pre tvoje obetovanie sa Bohu pri oltári, prosíme ťa vyslyš nás.

Pre tvojich päť krvacajúcich rán, ...

Pre tvoju nemoc a utrpenie v živote, ...

Pre tvoju vernosť Kristovi,...

Pre tvoj svätý život,...

Pre tvoje odovzdanie sa do Božích rúk, ...

Pre tvoje obetovanie sa za iných, ...

Pre tvoj ťažký a trpký život, ...

Pre tvoju nehynúcu lásku k Bohu, ...

Pre tvoju úvtu a lásku k Matke Božej, ...

Trpiteľu zástupca Kristov,oroduj za nás.

V našich ťažkostiach a trápeniach, ...

V našich bolestiach a zármutkoch, ...

V našich ťažkých chorobách, ...

V opustenosti a bezradnosti, ...

v hodine našej smrti.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Otče Pius, prosíme ťa pre dobrotu a lásku,
ktorú si v pozemskom živote preukazoval veriacim a
hriešnikom, o tvoj láskavý príhovor v nebesiach,
kde prijímaš od Boha odplatu za svoj príkladný život.
Vyslyš i moju prosbu ..................., o ktorú ťa vrúcne žiadam,
prednes ju pred trónom najvyššieho Boha. Amen.

 

Anjel Boží, strážca môj, ktorému ma zverila Otcovská láska Najväčšieho, osvecuj, opatruj, riaď a spravuj ma. Amen.

Modlitbou k anjelovi strážcovi sa možeme spojiť s otcom Piom.

čerpané z knihy: Blahoslavený Páter Pio: Tarsycjusz Sinka

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Otec Pio

(Liba Charvatova, 2. 12. 2021 17:37)

Díky za tyto litanie, celý život Otce Pia, za jeho nádhernou duši a péči o nás Liba

Diky

(Liba Charvatova, 28. 11. 2021 21:30)

Otče Pio, děkuji za Tvůj život, oběti, lásku, trpělivost, poslušnost,, s úctou a láskou. Liba

Diky

(Liba Charvatova, 28. 11. 2021 21:30)

Otče Pio, děkuji za Tvůj život, oběti, lásku, trpělivost, poslušnost,, s úctou a láskou. Liba