Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Bartolomej

15. 8. 2007
Sv. Bartolomej
Sviatok: 24. august
1. storočie, jeden z dvanástich

O sv. Bartolomejovi vieme s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v Novom zákone - v evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Patril medzi Dvanástich apoštolov. Jeho meno znamená „syn Tolomaia“. Všeobecne sa pokladá za Natanaela, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu a o ktorom sa hovorí, že je z Kány Galilejskej. Ježiš o ňom povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Prekvapený Natanael sa opýtal Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ A Ježiš odpovedal: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Bartolomej odpovedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Na to Ježiš odpovedal: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Neskôr sa to potvrdilo. Ježiš pokračoval: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ Bartolomej s ostatnými apoštolmi zažil zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Rímske martyriológium uvádza, že Bartolomej pôsobil v Indii, Mezopotámii, Perzii, Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali za kráľa Astyagesa v Derbende na západnom pobreží Kaspického mora. Zobrazuje sa väčšinou so zahnutým nožom - nástrojom umučenia a s knihou evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré nesie jeho meno, považuje sa však za apokryfné.