Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Filip, diakon

15. 8. 2007

Sv. Filip, diakon
Sviatok: 6.jún
1.storočie

O diakonovi Filipovi toho nevieme veľa. Píše sa o ňom v Skutkoch apoštolských. Bol jedným zo siedmich, ktorých ustanovili apoštoli, aby pomáhali v potrebách členom Cirkvi, aby sa apoštoli mohli naplno venovať hlásaniu Slova. Filip bol prvým, ktorý hlásal evanjelium v Samárii, zaslúžil sa o obrátenie Šimona Mága. Potom sa spomína známa príhoda eunucha kráľovnej z Etiópie, ktorý bol na ceste z Jeruzalema do Gazy. Filipa doviedol duch práve k tomuto eunuchovi, ktorý čítal proroka Izaiáša, avšak nerozumel tomu, čo číta. Filip mu vysvetľoval Písma a nakoniec eunucha aj pokrstil. Potom Filip kázal v mestách na pobreží, počas svojej cesty domov, do Cézarey. O dvadsaťštyri rokov neskôr sa u neho v Cézarei zastavil sv. Pavol, kde žil aj so svojimi nevydatými dcérami. Grécka tradícia hovorí, že Filip sa potom neskôr stal biskupom v Tralles v Lýdii. Bol veľmi výrečný, niekedy je nazývaný aj „evanjelistom“ a niekedy sa tiež zamieňa s Filipom apoštolom.