Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Kornélius, pápež

15. 8. 2007
Sv. Kornélius, pápež
Sviatok: 16. september
3. storočie

Rímsky kňaz menom Kornélius bol zvolený za pápeža po Fabiánovi, vo voľbách, ktoré sa oneskorili o 14 mesiacov kvôli Déciovmu prenasledovaniu kresťanov. Najvypuklejšou vecou jeho pontifikátu bola otázka zaobchádzania s kresťanmi, ktorí odpadli od viery počas prenasledovania. Kornélius odsúdil počínanie kňazov, ktorí boli laxní voči odpadnutým kresťanom. Na druhej strane však podporoval sv. Cypriána, biskupa z Kartága, proti Novatovi, ktorý sa snažil o uzurpovanie biskupského miesta v Kartágu. Takisto Kornélius bojoval proti Novaciánovi a jeho nasledovníkom, ktorí boli rigoristami, vyhlasovali, že odpadnutí kresťania sa vôbec nemôžu vrátiť do Cirkvi. Nato sa Novacián vyhlásil za pápeža – bol to prvý protipápež v dejinách. Pápež Kornélius však vyhlásil, že cirkev má takú autoritu a silu, aby mohla odpustiť kajúcim odpadlíkom a opätovne ich pripustiť k sviatostiam cirkvi, ak vykonali náležité pokánie. Západobiskupský cirkevný zjazd v Ríme sa zastal v októbri r.251 Kornélia, pričom odsúdil Novatiove učenie, exkomunikoval jeho i jeho stúpencov. Keď sa znovu začalo prenasledovanie kresťanov v r.253 za vlády cisára Galla, Kornélius bol vyhnaný do Centum Cellae, kde bol pravdepodobne umučený.