Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Marek

15. 8. 2007
Sv. Marek
Sviatok: 25. apríl
1. storočie

Sv. Marek napísal druhé evanjelium. Podľa Nového zákona jeho plné meno bolo Ján Marek. On aj jeho matka Mária boli v prvej Cirkvi známi a vážení. Dom jeho matky v Jeruzaleme podľa všetkého slúžil ako miesto stretávania pre Ježiša a jeho apoštolov a potom aj pre kresťanov.
Sv. Marek sprevádzal sv. Pavla spolu so sv. Barnabášom (Markovým bratrancom) na Pavlovej prvej misijnej ceste, z ktorej sa však predčasne vrátil. Potom sprevádzal sv. Barnabáša na ostrov Cyprus. Takisto pôsobil v Ríme spolu so sv. Petrom a Pavlom. Euzébius hovorí, že založil Cirkev v Alexandrii, tam bol aj biskupom a tam aj zomrel mučeníckou smrťou. Tieto údaje sú však veľmi nepravdepodobné.
Svoje evanjelium napísal Marek pravdepodobne v Ríme pred rokom 60. Písal v gréčtine pre kresťanov, ktorí pochádzali z pohanských národov. Podľa tradície čerpal predovšetkým z rozprávania sv. apoštola Petra. Z toho, ako vystupuje Peter v Markovom evanjeliu, sa zdá byť táto tradícia veľmi pravdepodobná. Deuhé evanjelium je teda akýmsi záznamom Ježišovho života, tak ako ho videl prvý z apoštolov, Peter.
Sv. Marek je patrónom notárov.