Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Ľudovít Grignion de Montfort

15. 8. 2007

Sv. Ľudovít Grignion de Montfort
Sviatok: 28. apríl
1673 – 1716

Narodil sa vo Francúzsku. V roku 1700 sa stal kňazom. Doporučoval každodenné sv.prijímanie. Hlásal: „Cez Máriu k Ježišovi.“ („Per Mariam ad Jesum“) Učil, že čím viac je naša duša oddaná Márii, tým viac sa odovzdáva Ježišovi. Pápež Klement XI. ho menoval za apoštolského misionára Francúzska. Bol spoluzakladateľom kongregácie Dcér Múdrosti. V roku 1713 založil druhú kongregáciu - Misionári Máriinej spoločnosti. Bola to kňazská spoločnosť známa ako Montfortovi misionári a po jeho smrti sa z nej stala Montfortská Máriina spoločnosť (SMM). V roku 1715 založil Učiteľský rád Bratstva sv.Gabriela s úmyslom vyučovať chudobných katechizmus. Zomrel 28. apríla v St-Laurent-sur-Sevre. Kanonizoval ho pápež Pius XII. v roku 1947. Pápež Ján Pavol II. uznal hlboký vplyv sv. Ľudovíta vo svojom živote a osvojil si jeho motto odovzdania sa Panne Márii: Totus tuus (Celý Tvoj)